Info over je Pi opzoeken

      Reacties uitgeschakeld voor Info over je Pi opzoeken

INHOUD:
Algemeen
Hardware-info
MAC-adres
Software-info
Wifi-netwerk
Logboeken

Algemeen

neofetch is een cli-programma waarmee je de belangrijkste info over je Pi krijgt.

neofetch

neofetch geeft snel de belangrijkste info over je Pi (of andere Linux-computer).

free
tree
watch  , herhaalt het commando waar het vóór staat oneindig:
Voor een klok op de cli typ je:

watch date

Hardware-info

Pi-modeltype + GPIO-pinout (alleen Raspbian): pinout
Om snel details van alle hardware in je computer te zien, kun je lshw installleren:
sudo apt install lshw
Of je kunt inxi installeren:
sudo apt-get install inxi -y
Beknopt overzicht: inxi
Uitgebreid overzicht: inxi -Fc0

Daarnaast zijn er de standaard Linux-commando’s, zoals:
uname -a
cpu: cat /proc/cpuinfo
Hoeveel RAM geheugen?:  grep MemTotal /proc/meminfo

vcgencmd

Voor de Raspberry Pi is er een speciale tool ontworpen die info geeft over de videocore, zoals cpu-temperatuur, kloksnelheid, etc. De user moet hiervoor wel lid zijn van de video-groep (de standaard user pi is dat automatisch al), anders krijg je een foutmelding.

usermod -aG video <username>

zie: Pi-monitoring: vcgencmd

Systeemtemperatuur: sudo vcgencmd measure_temp
Kloksnelheid: sudo vcgencmd measure_clock arm
Handig, dit command geeft bv continu de actuele temperatuur op 1 regel:

watch  sudo vcgencmd measure_temp

Uit dmesg valt ook hw-info te halen, bv: dmesg | grep CPU
Opslaggeheugen: df -h

MAC-adres

Bijvoorbeeld het MAC-adres van de netwerk-module: ifconfig | grep ether
Dit adres bestaat uit zes paren letters en cijfers gescheiden door ‘:’ .
De eerste drie paren geven de naam van de fabrikant weer. Opzoeken kan bijvoorbeeld hier.
NB: de ethernet(eth0)- en wifi(wlan0)-modules hebben verschillende MAC-adressen. Het gevonden adres is dus afhankelijk van welke netwerkmodule je geactiveerd hebt.

Software-info

Linux-versie: lsb_release -a
Linux-versie (uitgebreider):  cat /etc/*-release
kernelversie: uname -a
ipadres:  hostname -I     # (NB: hoofdletter i)

Welke window manager wordt gebruikt:  wmctrl -m
(eerst installeren met: sudo apt install wmctrl)

Wifi-netwerk

iwconfig
iwlist wlan0 scan

Kwaliteit van de wifiverbinding:  watch -n1 iwconfig
(watch -n1, herhaalt iedere seconde het iwconfig-commando)

Logboeken

Alle standaard logboeken staan in de directory: /var/log/
Cronjobs worden standaard gelogd in /var/log/syslog. Bekijk ze met dit commando (geldt ook voor python-scripts en andere programma’s):

grep CRON /var/log/syslog

DMESG: het commando dmesg (‘display message’ of ‘driver message’) laat op Unix-systemen de message buffer van de kernel zien. De output van dit commando bevat met name de berichten van de device drivers.
sudo journalctl

Wie is ingelogd?
Met w of who krijg je de namen van ingelogde gebruikers en wat ze doen (de info komt uit het bestand /var/run/utmp).

Hoe lang is systeem in de lucht?
uptime
last -1 reboot
last -1 shutdown