Headless booten met wifi

      Reacties uitgeschakeld voor Headless booten met wifi

Zet eerst met Etcher een Raspbian-image op je sd-kaart.
Als Etcher klaar is en de kaart uitgeworpen heeft, sluit je de kaart meteen weer aan op je pc.
(NB: dit werkt niet als je al van het kaartje geboot hebt)

Maak nu twee nieuwe tekstbestanden aan en zet die in de rootdirectory van het kaartje:
ssh
wpa_supplicant.conf

Het ssh-bestandje mag geen extensie hebben en hoeft ook geen inhoud te hebben.
In wpa_supplicant.conf zet je met een teksteditor de onderstaande regels, met inspringen:

country=NL
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
    ssid="ssid_van_je_wifi"
    scan_ssid=1
    psk="wachtwoord_van_je_wifi"
    key_mgmt=WPA-PSK
}

Start pas daarna met het sd-kaartje op