wifi_icon

Wi-Fi instellen en controleren

Wifi-land instellen Bij het voor de eerste keer instellen van de wifi zorg je allereerst dat je het wifi-land instelt. Voer op de commandline/console dit commando uit: sudo raspi-config Ga… Lees verder »

Pi-monitoring: vcgencmd

Met vcgencmd kun je veel technische statusinfo over je Pi opvragen, zoals cputemperatuur, -kloksnelheid etc. etc.

Python FAQ

Vr. Hoe kan ik de output van een Python-script naar een bestand sturen? Antw. Op de commandline kun je de standard output (stdout) pipen naar een bestand: python mijnscript.py >… Lees verder »