Wi-Fi instellen en controleren

      Reacties uitgeschakeld voor Wi-Fi instellen en controleren

Wifi-land instellen

Bij het voor de eerste keer instellen van de wifi zorg je allereerst dat je het wifi-land instelt. Voer op de commandline/console dit commando uit:

sudo raspi-config

Ga naar optie ‘4 Localisation Options’ en vervolgens ‘I4 change Wi-fi Country’. Selecteer in de lijst ‘Netherlands’. Daarna rebooten.

Router-gegevens invoeren

Open het configuratiebestand in de editor nano

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

De inhoud moet er zo uitzien (afgezien van de instellingen achter ssid= en psk= ) :

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=NL

network={
  ssid="naam-van-het-netwerk"
  scan_ssid=1
  psk="wachtwoord-van-het-netwerk"
}

Vervang ‘naam-van-het-netwerk’ door de naam van je eigen wifi-netwerk en ‘wachtwoord-van-het-netwerk’ door het wachtwoord van je wifi-netwerk. Laat de dubbele aanhalingstekens staan!

Voor het instellen van meerdere netwerken kun je gewoon extra blokjes ‘network={… } ‘ toevoegen.

Sla de veranderingen op en sluit de editor nano af met ctrl+X, Y en Enter.

Controleren

ifconfig wlan0  | grep "inet "    # laat IPv4-adres zien
iwconfig wlan0     # laat diverse gegevens van de verbinding zien, o.a. de snelheid
iwconfig wlan0 | grep -i --color quality    # laat kwaliteit van de verbinding zien
cat /proc/net/wireless    #
watch -n 1 cat /proc/net/wireless    # laat de verbindingskwaliteit continu zien (beëindig met Ctrl+C).

Controleer of je toegang tot internet hebt:

ping www.google.com    # pingt google continu (stop met Ctrl+C)
ping -c 5 8.8.8.8    # pingt de dns-server van Google 5x en stopt dan vanzelf.

Beschikbare wifinetwerken

Network Manager (nmcli) is een handig en uitgebreid programma, maar het moet meestal eerst nog geïnstalleerd worden. Zie de installatie-instructies:

sudo apt-get install network-manager
nmcli dev wifi    #laat overzichtelijke lijst van beschikbare wifinetwerken zien met kanaal, signaalsterkte en beveiliging.

Signaalsterkte

De signaalsterkte van een wifiverbinding wordt weergegeven in dBm (decibels relative to a milliwatt). Dit is een logaritmische schaal. Zie de gedetailleerde uitleg bij metageek.com .

Hier de tabel die metageek.com bij de uitleg geeft als indicatie:

SignalStrength

Class Conclusion Required for
-30 dBm Amazing Max achievable signal strength. The client can only be a few feet from the AP to achieve this. Not typical or desirable in the real world. N/A
-67 dBm Very Good Minimum signal strength for applications that require very reliable, timely delivery of data packets. VoIP/VoWiFi, streaming video
-70 dBm Okay Minimum signal strength for reliable packet delivery. Email, web
-80 dBm Not Good Minimum signal strength for basic connectivity. Packet delivery may be unreliable. N/A
-90 dBm Unusable Approaching or drowning in the noise floor. Any functionality is highly unlikely. N/A