SAMBA – bestanden delen tussen Linux en Windows

      Reacties uitgeschakeld voor SAMBA – bestanden delen tussen Linux en Windows

Hoe krijg je vanaf Windows toegang tot documenten op de Pi via het netwerk?

Installeer eerst Samba:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install samba

 

Maak op de Pi de directory aan die je met je Windows-computer wilt delen.
We noemen hem ‘share’ en zetten hem in /media:

sudo mkdir /media/share

 

Geef de nieuwe map alle rechten:

sudo chmod 777 /media/share

 

Gebruik je favoriete editor om het configuratiebestand (smb.conf) te bewerken:

sudo nano /etc/samba/smb.conf

 

Voeg onderaan de volgende regels toe:

[SharePi]
comment = RaspberryPi
public = yes
writable = yes
browsable = yes
path = /media/share
create mask = 0777
directory mask = 0777

 

Sla op en sluit de editor af.
Nu hoef je alleen de service SMB te herstarten om de veranderingen toe te passen:

sudo service smbd restart

De gedeelde map op de Pi moet nu bereikbaar zijn vanaf je Windows-pc.

Rechten

Op dit moment is je share toegankelijk voor iedereen in je netwerk, zonder dat er om een wachtwoord gevraagd wordt.
Als je dat niet wilt, moet je de gasttoegang uitschakelen.
Als er bij het verbinden een wachtwoord ingetypt moet worden, moet je de optie ‘public’ op ‘no’ zetten:

sudo nano /etc/samba/smb.conf

 

[SharePi] 
comment = RaspberryPi
public = no
writeable = yes
browsable = yes 
path = /media/share
create mask = 0777
directory mask = 0777

 

Je moet samba ook laten weten dat de gebruiker verbinding mag maken met shares:

sudo smbpasswd -a pi

Start Samba vervolgens opnieuw op:

sudo service smbd restart

Als je nu verbinding probeert te maken, moet er een venster verschijnen om je pi-wachtwoord in te typen.

Andere gebruikers toevoegen

Je kunt ook andere gebruikersaccounts met andere wachtwoorden toevoegen:

Maak een nieuwe gebruiker aan:
sudo adduser naamvandegebruiker
En meld die aan bij Samba:
sudo smbpasswd -a naamvandegebruiker

 

Veiliger

Denk eraan dat alle gebruikers die je aanmaakt dezelfde rechten hebben voor de share. Als je bijvoorbeeld wilt dat alleen de gebruiker pi toegang heeft tot de share SharePi, moet je het als volgt aanpassen:

chown pi /media/share -R
chmod 700 /media/share -R
Vervolgens kun je ook voor iedere gebruiker zijn eigen share aanmaken door de gebruikersrechten voor iedere share aan te passen.