Picamera2

      Geen reacties op Picamera2

picamera2 is de op libcamera gebaseerde Python-interface voor Raspberry Pi-camera’s, gebaseerd op de originele Picamera-bibliotheek.
Documentatie: https://pypi.org/project/picamera2/

Snelle test in de terminal om te zien of de camera werkt:

libcamera-hello -t 0

of, voor de Raspberry Pi Camera Module 3 Wide:

libcamera-hello -t 0 --autofocus-mode continuous

Codevoorbeelden downloaden:

git clone https://github.com/raspberrypi/picamera2.git