Hartslag voor de Pi

      Reacties uitgeschakeld voor Hartslag voor de Pi

Met een hartslag weet je dat je Pi nog leeft!

Als je de Sense HAT op een Pi gebruikt als ledschermpje, dan kan het weleens handig zijn om een enkel ledje continu te laten knippen ten teken dat het systeem actief is, nog leeft en bijvoorbeeld niet uit staat of gecrashed is. Een soort hartslag dus.

Met het volgende Python-scriptje kun je dat doen.

#!/usr/bin/env python3 
# heartbeat.py 
# een knipperend ledje op de led-matrix 
# om aan te geven dat de Pi actief is

from sense_hat import SenseHat
from time import sleep

sense = SenseHat()
sense.clear()
sense.low_light = True

red = (255, 0, 0)
blank = (0, 0, 0)

#positie
x = 0
y = 0

while True:
    sense.set_pixel(x, y, red)
    sleep(1)
    sense.set_pixel(x, y, blank)
    sleep(1)

 

cron kan dit scriptje automatisch starten bij het booten. Voeg daartoe de onderstaande regel helemaal onderaan in crontab toe.
Je start de cron-editor met crontab -e .

@reboot python3 /home/pi/heartbeat.py &