Python Tips

Python struikelt over non-ASCII-characters. Ook in commentaren!! In bestanden zoeken op non-ASCII-characters (treffers zijn rood): grep –color=’auto’ -P -n “[^\x00-\x7F]” code-file.py  

Scherm roteren

Om het scherm van de Pi te roteren van horizontaal naar verticaal of op z’n kop, zijn er twee manieren, afhankelijk van wat je wilt.