switch

Netwerkbeheer met netstat en nmap

Enkele praktijkvoorbeelden voor het gebruik van netstat en nmap

netstat                      # laat actieve internetverbindingen zien, alles
netstat -plutn          # laat actieve internetverbindingen zien, alleen servers

 

nmap <-optie> <ip-adres of ip-adresreeks of subnetwerk>
voorbeeld: nmap 192.168.1.126 (scan 1 computer)
voorbeeld: nmap 192.168.1.0/24 (scan hele subnet)
voorbeeld: sudo nmap -sn 192.168.1.0/24
(levert voor het hele subnet het MAC-adres + fabrikant, hostname, ip-adres)

Opties:
-v (meer info)
-A (OS- en versie-detectie)
-Pn (als pingen geblokkeerd is)
-sn (idem als -sP (service scan, welke servers en devices zijn actief))
-F (fast scan)
–packet-trace
–iflist
-T5 (snelscan alle apparaten op open poorten)

>>>> meer tekst volgt nog <<<<<<

  • Share post